You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropský hospodářský a sociální výbor vyřídil stížnost týkající se vyplácení rodinných přídavků úředníkovi v důchodu