You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi Evropským parlamentem na správní stížnost týkající se jeho rozhodnutí změnit povahu smlouvy, na jejímž základě byl zaměstnán konferenční tlumočník