You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) posoudil přihlášku uchazeče ve výběrovém řízení na nábor na pozici administrativních pracovníků (EPSO/AST-SC/10/20)