You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) na dotaz týkající se aktualizovaných norem pro zdravotnické vybavení letadel