You have a complaint against an EU institution or body?

Nepřijetí konečného rozhodnutí Evropskou komisí ohledně žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se řízení o nesplnění povinnosti proti Španělsku (GestDem 2022/0616)