You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na otázky stěžovatele týkající se registrace motorových vozidel (probíhající řízení o nesplnění povinnosti CHAP(2013)3090 / EU-Pilot 6060/14/ENTR)