You have a complaint against an EU institution or body?

Nepotvrzení přijetí stížnosti Evropskou komisí na porušení právních předpisů týkajících se otázek souvisejících s odnětím finančních prostředků EU na výstavbu turistického zařízení v Itálii