You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise řešila žádost o přístup veřejnosti k dopisu týkajícímu se zprávy o vyšetřování železniční nehody