You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí (službou Europe Direct) na e-mail týkající se pracovní činnosti bývalého úředníka EU