You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Výkonná agentura pro výzkum (REA) vyhověla rozhodnutí Evropské komise týkající se hodnocení návrhu projektu v rámci programu Horizont 2020