You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se plánování připravenosti a reakce EU na vážné přeshraniční zdravotní hrozby