You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise prováděla postup, který vedl ke změně politiky týkající se zdravotního a úrazového pojištění pro smluvní konferenční tlumočníky