You have a complaint against an EU institution or body?

Odmítnutí Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) udělit přístup veřejnosti k hlasováním a rozpravám jeho rady orgánů dohledu o údajném porušení práva EU vnitrostátními orgány dohledu