You have a complaint against an EU institution or body?

Zamítnutí přihlášky do výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa vedoucího IT oddělení Odrůdovým úřadem Společenství