You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise řešila obavy ohledně složení fóra na vysoké úrovni pro unii kapitálových trhů a údajné střety zájmů některých členů fóra