You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská centrální banka (ECB) vyřídila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se rozhodnutí německého ústavního soudu o jejím programu nákupu aktiv veřejného sektoru