You have a complaint against an EU institution or body?

Komise a neprodloužení financování postgraduální výzkumné pracovnice, která musela přerušit výzkum z důvodu pandemie COVID-19