You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise řešila stížnost na to, jak místopředsedkyně Komise pro demokracii a demografii veřejně reagovala na kritické vyobrazení ve sdělovacích prostředcích

Způsob, jakým Evropská komise řešila stížnost na to, jak místopředsedkyně Komise pro demokracii a demografii veřejně reagovala na kritické vyobrazení ve sdělovacích prostředcích.