You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise vyřizovala žádosti o přístup veřejnosti k rozhodnutím, která přijala v případě jiných žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům

Způsob, jakým Evropská komise vyřizovala žádosti o přístup veřejnosti k rozhodnutím, která přijala v případě jiných žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům.