You have a complaint against an EU institution or body?

Toto šetření je založeno na stížnosti, ve které se uvádí, že Europol nevede řádný veřejný rejstřík

Evropský veřejný ochránce práv zahájil šetření způsobu, jakým Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) zaznamenává do rejstříku dokumenty v souvislosti se svými povinnostmi podle pravidel EU o přístupu veřejnosti k dokumentům.