You have a complaint against an EU institution or body?

Evropský veřejný ochránce práv zahájil šetření způsobu, jakým Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) zaznamenává do rejstříku dokumenty v souvislosti se svými povinnostmi podle pravidel EU o přístupu veřejnosti k dokumentům