You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na e-mail týkající se stížností na porušení právních předpisů, pokud jde o uznávání odborných kvalifikací v Rumunsku

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.