You have a complaint against an EU institution or body?

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na korespondenci, pokud jde o stížnost týkající se údajných porušení právních předpisů EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, pokud jde o stavební práce na nádraží Altona v Hamburku