You have a complaint against an EU institution or body?

Posouzení odborné praxe uchazeče v rámci výběrového řízení při náboru zaměstnanců EU pořádaného Evropským úřadem pro výběr personálu pro výběr pracovníků na místo administrátora v oboru archivářství a správy záznamů

Posouzení odborné praxe uchazeče v rámci výběrového řízení při náboru zaměstnanců EU pořádaného Evropským úřadem pro výběr personálu pro výběr pracovníků na místo administrátora v oboru archivářství a správy záznamů.