You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí přístupu osobám se zrakovým postižením k formuláři k oznamování podvodů na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ze strany tohoto úřadu