You have a complaint against an EU institution or body?

Odmítnutí Evropské komise poskytnout přístup ke korespondenci a dokumentům souvisejícím s diskusemi ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ohledně pokynů úřadu EFSA pro posouzení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely (GestDem 2018/5423)