You have a complaint against an EU institution or body?

Vyloučení uchazeče z výběrového řízení při náboru úředníků EU v oblasti komunikace z důvodu nesplnění kritérií způsobilosti Evropským úřadem pro výběr personálu