You have a complaint against an EU institution or body?

Назначаване от страна на Европейската комисия на нов генерален секретар

Назначаване от страна на Европейската комисия на нов генерален секретар.