You have a complaint against an EU institution or body?

Отказ на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да предостави публичен достъп до доклад и до административна препоръка на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), изпратена на ЕИБ във връзка със заем, отпуснат на Volkswagen Group, както и до вътрешните документи на ЕИБ, свързани с доклада и препоръката

Отказ на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да предостави публичен достъп до доклад и до административна препоръка на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), изпратена на ЕИБ във връзка със заем, отпуснат на Volkswagen Group, както и до вътрешните документи на ЕИБ, свързани с доклада и препоръката.