You have a complaint against an EU institution or body?

Обработка от страна на Единния съвет за преструктуриране на молби за достъп до документи на акционери на испанската банка Banco Popular, които се считат за заинтересовани страни по силата на Регламента за единния механизъм за преструктуриране (Регламент (ЕС) № 806/2014)

Обработка от страна на Единния съвет за преструктуриране на молби за достъп до документи на акционери на испанската банка Banco Popular, които се считат за заинтересовани страни по силата на Регламента за единния механизъм за преструктуриране (Регламент (ЕС) № 806/2014).