You have a complaint against an EU institution or body?

Отказ на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи относно финансирания от ЕС проект „TETRA“ за автоложни стволови клетки, посяти в трахея, получена чрез тъканно инженерство

The European Commission’s refusal to give public access to documents concerning the EU funded ‘TETRA’ project on autologous stem cell seeded tissue engineered trachea.