You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Решение

по случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнение на задължението на Европейската комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата на човека на споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Случаят се отнася до това дали Европейската комисия е трябвало да извърши оценка на въздействието върху правата на човека в контекста на водените от нея преговори за сключване на споразумение за свободна търговия с Виетнам. Според жалбоподателите такава оценка е била необходима, докато позицията на Комисията е, че тя не е била необходима, тъй като оценка на въздействието върху устойчивостта е била вече извършена през 2009 г. за предложено споразумение за свободна търговия между ЕС и АSEAN, където Виетнам е член.

Заключението на омбудсмана беше, че неизпълнението на задължението на Европейската комисия за извършване на специална оценка на въздействието върху правата на човека по отношение на Виетнам представлява лошо управление.  През март 2015 г. тя препоръча, че Комисията следва да извърши такава оценка без допълнително забавяне.

Комисията отказа. Тя твърди, че нейните „нетърговски политически инструменти“ и клаузите за правата на човека в споразумението за партньорство и сътрудничество постигат същата тази цел.

Омбудсманът изрази несъгласие, като същевременно подчерта характеристиките, присъщи на инструмента за оценка на въздействието върху правата на човека. Тъй като споразумението междувременно беше сключено, омбудсманът приключи случая с критична забележка.