You have a complaint against an EU institution or body?

­Отношението на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) към проблеми в рамките на процедура за подбор на персонал в делегациите на ЕС