You have a complaint against an EU institution or body?

Липсата на отговор от страна на делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина на електронни писма относно стипендия по проекта S.I.P.P.A.S