You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската комисия е разгледала искане за публичен достъп до документ във връзка със законодателното ѝ предложение относно изкуствения интелект