You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писмо относно талидомид