You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифрови технологии (HaDEA) е обработила искания за информация и публичен достъп до документи във връзка с проект, финансиран от ЕС, и неговото съответствие с насоките на ЕС относно финансирането на израелски субекти и техните дейности в окупираните палестински територии