You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската комисия е разгледала искане за публичен достъп до документи, свързани с досиета в областта на конкуренцията за периода 1985—1986 г.