You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писма относно организирането на конференция на тема „Свободата на религията по отношение на ритуалното клане“