You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската комисия е разгледала искане за публичен достъп до кореспонденция, обменена между комисар Войчеховски и полското правителство