You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) е оценила заявлението на кандидат в процедура за подбор за назначаване на секретари (EPSO/AST-SC/10/20)