You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) на запитване относно актуализираните стандарти за медицинско оборудване на въздухоплавателните средства