You have a complaint against an EU institution or body?

Невземането от страна на Европейската комисия на окончателно решение по искане за публичен достъп до документи във връзка с производството за установяване на нарушение срещу Испания (GestDem 2022/0616)