You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на въпросите на жалбоподателя относно регистрацията на моторни превозни средства (текущ случай на нарушение CHAP(2013)3090 / EU-Pilot 6060/14/ENTR)