You have a complaint against an EU institution or body?

Непотвърждаване от страна на Европейската комисия на получаването на жалба за нарушение във връзка с въпроси, свързани с изтеглянето на средства от ЕС за изграждането на туристическо съоръжение в Италия