You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) е разгледала жалба във връзка с процедура за подбор на персонал в областта на финансовите правила, приложими за бюджета на Европейския съюз