You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на потвърждение от страна на Европейската комисия за получаването на жалба срещу Франция