You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия (Europe Direct) на електронна поща във връзка с професионалната дейност на бивш служител на ЕС