You have a complaint against an EU institution or body?

Бездействие от страна на Европейската комисия във връзка с жалба за нарушение срещу Испания за злоупотреба със срочни трудови договори в испанския публичен сектор