You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на потвърждение от страна на Европейската комисия на получаването на жалба, че Нидерландия е нарушила свободата на движение на хора